smeter i ryggen

Smerter i ryggen

Rygsmerter rammer størstedelen af befolkningen. 80-85% oplever på et eller andet tidspunkt af livet smerter i ryggen.

De fleste oplever en bedring efter 3-6 uger og har derefter en varieret forløb. For nogen forsvinder smerterne helt, mens andre oplever tilbagefald.

5-10% oplever vedvarende og kroniske smerter og føler sig generet i større eller mindre grad i deres dagligdag.

Størstedelen af dem der oplever rygsmerter kan hjælpes ved en grundig undersøgelse og information som i visse tilfælde kan suppleres med fysioterapi behandlinger og øvelser. >Læs mere<


ondt i nakken

Smerter i nakken

Nakkesmerter er et hyppigt forekommende fænomen og ca. 70% af befolkningen rammes på et eller andet tidspunkt af ondt i nakken.

Forløbet vil variere fra person til person og det vil være meget forskelligt hvor generet man er af nakkesmerter.

5% udvikler kroniske nakkersmerter og oplever store begrænsninger i deres hverdag.

Langt de fleste nakkesmerter kan afhjælpes med grundig undersøgelse og information som i visse tilfælde kan suppleres med fysioterapi behandlinger og øvelser. >Læs mere<


Sportsskader

Sportsskader

Der kan være flere grunde til at man får smerter ved sport herunder rygsmerter.

Skaderne kan være pludseligt udløste eller skyldes for meget træning over for lang tid, eller for hurtig forøgelse af træningsmængden.

Typisk vil sportsskader kunne håndteres ved, at træningen justeres efter hvad kroppen fortæller den kan holde til.

Træningen vil være med til at optimere helingen og styrkelsen af vævet.

Det er vigtigt at man bliver ved med at dyrke sport, dog for en periode med justeringer så smerterne ikke vedligeholdes og forværres.>Læs mere<


skæv ryg

Skæv ryg (Skoliose)

Skoliose er at ryggen nærmest “slår” nogle krumninger. Der kan være forskellige årsager til skævheden.

For nogle er det medfødt at have skæv ryg, for andre opstår det ved f.eks et brud og der er ligeledes en stor del som opstår spontant uden grund.

Det er vigtigt at notere sig at en skæv ryg absolut ikke altid er ensbetydende med smerter.>Læs mere<

 


Diskusprolaps

En diskusprolaps er når den inderste lidt bløde del (nucleus) af diskusskiven presses ud gennem de yderste og mere seje dele (Annulus fibrosus) af diskusskiven for derved, at skabe et tryk og en irritation/ inflammation på nerven som løber ned i benet.
 
Det forklarer hvorfor folk med en diskusprolaps beskriver voldsomme bensmerter og
mindre smerte i ryggen.
 
Smerterne bedres typisk efter 8 – 12 uger men der er naturligvis individuelle variationer i et forløb med diskusprolaps. >Læs mere<

Du kan læse om et eksempel på et behandlingsforløb >her<


diskussmerterDiskussmerter

Diskusskiven er en hyppig årsag til rygsmerter. Smerterne mærkes oftest i ryggen og nogle gange også i baller og ben.
 
Smerterne skyldes at nerverne i selve diskusskiven er irriterede, altså ikke den store iskias nerve som løber fra rygsøjlen og ned i benene.
 
Smerten kan udløses pludseligt men ofte kan man som patient ikke pege på en specifik udløsende årsag. >Læs mere<


Forskydning af ryghvirvl (Spondylolistese)Spondylolistese

Spondylolistese er en fremadglidning af en af rygsøjlens knogler.
 
Der vil i de få tilfælde hvor man har en spondylolistese ofte være tale om en forskydning på et par mm og det er vigtigt at pointere at der absolut ikke er tale om at ryggen “går fra hinanden”. >Læs mere<


lændesmerterSmerter i lænden

Lændesmerter fortæller noget om hvor smerterne mærkes.

I den videnskabelige litteratur er lændesmerter defineret som smerter der stammer fra området mellem det nederste ribben til   lige under balleniveau. Der skelnes ofte ikke mellem lændesmerter og rygsmerter.

Man kan sige at lændesmerter er en mere præcis forklaring på et specifikt område hvor smerterne er. >Læs mere<


Hold i ryggen

hold i ryggen
Har du hold i ryggen? Fysioterapi kan klarlægge, lindre og forhindre at de varer ved. Ingen bryder sig om den konstante smerte der gør ens dagligdag besværlig og smertefuld.

En del af FysioAalborgs patienter døjer med hold i ryggen og størstedelen oplever en hurtig bedring.  Hos FysioAalborg vil du udover den grundige undersøgelse og behandling også få instruktion i hvordan du kan undgå det fremover. Du vil også få information om prognosen samt instruktion om yderligere smertelindrende tiltag.

Hold i ryggen, hekseskud, iskias, ja kært barn har mange navne, kan der ikke altid findes en forklaring på, men sikkert er det at det virker at bruge fysioterapi mod hold i ryggen. >Læs mere<.


Slidgigt

slidgigt
Er du en af den mange der har smerter pga. slidgigt?  Hvis ja, så fortvivl ikke. I langt de fleste tilfælde kan du bruge fysioterapi mod slidgigt. Du kan ikke fjerne slidgigt, men du kan lindre, og ganske ofte fjerne smerten samt forbedre din bevægelighed.

Slidgigt kan ramme alle mennesker. Specielt jo ældre vi bliver. Slidgigt er forandringer i vores knogler og diskusskiver i rygsøjlen og dermed i de led som udgøres af knoglerne og diskusskiverne. >Læs mere<


Iskiasiskias smerter

”Av min iskias”. Iskias er kroppens største nerve, og ligger placeret i lænden. Derfor kan det virke underligt, at smerterne ofte går ned i baller og ben. Mange mennesker med iskiasproblemer kan hjælpes til at få fjernet eller formindske deres smerter.

FysioAalborg kan via en grundig undersøgelse af din reflekser, din muskelstyrke, din følesans, din fleksibilitet og din bevægelighed give en afklaring på, hvilket behandlingsfoløb du har behov for. Om det er ved FysioAalborg, eller du via din egen læge har behov for at komme til en speciallæge på hospitalet. >Læs mere<


Akutte rygsmerter

rygsmerter
De fleste mennesker oplever på et eller andet tidspunkt i livet, akutte rygsmerter. Langt de fleste rygsmerter kan på den ene eller anden måde afhjælpes med den rette behandling eller smertestillende medicin.

Ofte kan man forsøge at opretholde et moderat aktivitetsniveau når smerterne er tilstede fremfor sengeleje og inaktivitet og forblive positiv og problemløsende da det påvirker prognosen i en positiv retning. >Læs mere<